Nespokojenost s životem v rušné a velmi hlučné městské lokalitě, zároveň absence zahrady a s ní spojená možnost posezení a relaxace, to byly hlavní důvody, které vedly mladou tříčlennou rodinu k rozhodnutí pořídit si vlastní rodinný dům. Sen o oáze klidu a soukromí pak získal konkrétní obrysy ve spolupráci se stavební společností Ekonomické stavby.

Jaké bydlení předcházelo tomu současnému vysněnému ve vašem vlastním rodinném domě?

Původní bydlení se nacházelo v centru města, v těsné blízkosti křižovatky, tedy na velmi rušném místě. Navíc se jednalo o nájemní byt. Tato skutečnost byla dalším impulsem v našem rozhodování – nájemné bylo značně vysoké, a tak jsme začali pomýšlet na vlastní rodinný dům.

Rozhodli jste se využít služeb stavební společnosti a nechat si vystavět dům na klíč. Budovat svépomocí vás nelákalo?

Pořídit si dům na klíč jsme se rozhodli hned z několika důvodů. Prvním byla bezesporu možnost téměř bezstarostného průběhu stavby, kdy vše ponecháte odborníkům. Druhým pak naše časová zaneprázdněnost vyplývající z náročnosti našich povolání, zvláště u manžela, který tráví mnoho času pracovně v zahraničí. Rozhodně jsme ani nebyli v situaci, kdy bychom věděli, na koho se obrátit  v případě realizace stavby svépomocí.

Jak jste postupovali při výběru stavební společnosti? Měli jste představu, koho oslovit?

Naše první kroky směřovaly ke stavebním společnostem v okolí, žádná však nesplňovala naše představy. S jejich nabídkou jsme byli převážně nespokojeni, proto jsme se pustili do hledání prostřednictvím internetu. Tam jsme také objevili společnost Ekonomické stavby, jejíž program nás oslovil a kde jsme také našli variantu stavby, která odpovídala našim požadavkům.

Co konkrétně vás ovlivnilo k zadání stavby právě Ekonomickým stavbám?

Aspektů, které nás ovlivnily, byla celá řada. Služby ES jsou totiž velmi komplexně pojaté a propracované. Pokud máme mluvit konkrétně, pak u nás byla rozhodující nabídka projektů jako takových s možností individuálních úprav, výběr možností financování, postupná realizace stavby a kontrola jednotlivých etap, spolupráce odborníků ES s klienty…

Odevzdali jste se při výběru projektu plně do péče odborníků ES, nebo jste měli již před prvním jednáním se zástupci společnosti konkrétní představu o podobě vašeho domu?

Měli jsme již konkrétní představu, jak by měl náš budoucí dům dispozičně vypadat, ale samozřejmě jsme ještě využili nabídky výběru z katalogu typových projektů. Po poradě s odborníkem ES jsme svůj záměr nepatrně pozměnili a námi vybraný projekt domu Lada individuálně upravili podle našich potřeb i finančních možností.

Jak jste přijali nabídku vyřízení stavebního povolení zdarma ze strany společnosti Ekonomické stavby? Bylo to pro vás překvapení?

Tato služba nás potěšila, už vzhledem k tomu, že máme špatné zkušenosti s vyřizováním jakékoli administrativy pro časovou náročnost, velké množství až zbytečných náležitostí, někdy neochotu administrativních pracovníků. Samozřejmě jsme byli rádi.

Jedním z rozhodujících kritérií, zda vůbec stavět, je financování. Jak tomu bylo ve vašem případě?

Stavbu domu jsme financovali s pomocí hypotéky, která nám byla zprostředkována finančním specialistou. Žádný z nabídky finančních programů ES jsme tedy nakonec nevyužili.

K nejnáročnějším okamžikům co do rozhodování náleží také fáze zpracovávání detailního rozpočtu stavby. Do jaké míry jste se nechali ovlivnit?

Při vytváření detailního rozpočtu jsme neměli vůbec jasnou představu, jaké materiály zvolit  a použít, ať už šlo o střechu či obvodové zdivo. V tomto ohledu jsme si tedy nechali poradit a rozpočet vznikal postupně během několika jednání, na která za námi vždy ochotně po domluvě termínu přijížděli odborníci ES. Společně jsme kombinovali a plánovali realizaci stavby, to vše s ohledem i na maximální, námi stanovenou výši celkové ceny domu.

Jak zpětně hodnotíte průběh přípravných prací i samotné stavby?

Přípravné práce probíhaly k naší spokojenosti podle plánu. V průběhu stavby samotné se vyskytly některé problémy, ty jsme však ve spolupráci s naším managerem stavby nakonec vždy zdárně vyřešili. Včasnému odstranění příčin našich připomínek byla jistě i naše častá přítomnost na stavbě samotné.

Bydlení v dosahu křižovatky je dávno minulostí. Co vám přineslo nové bydlení a co v nejbližší době v souvislosti s novým domem plánujete?

Bydlení na nové adrese rozhodně splňuje naše představy a na domě jako takovém bychom nic neměnili. Zbývá nám pouze doladit vnitřní vybavení, zútulnit zahradu a dokončit oplocení. Dům by se měl také v nejbližší době rozrůst o zimní zahradu.

 

Zajímavé odkazy